Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Tervezett 2013-as programunk

2013.01.01-12.31. TALK összejövetelen a könyvtárban minden hónap második szerdáján, ahol az aktuális megbeszéléseken túl alkotótársaink friss szerzeményeivel ismerkedünk, illetve egy-egy irodalomtörténeti témát járunk körbe
2013.01.01-12.31. Irodalmi emlékhelyeink meglátogatása megemlékezéssel, koszorúzással. A 2012-ben meglátogatott alkotókhoz, illetve emlékhelyekhez (Virág Benedek, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, József Attila, Nagy Gáspár, Pék Pál, Takács László, Tüskés Tibor, Harkány László, Hegyi Attila, Lukács Zoltán, Tóth Antal, Tunyogi Csapó Gábor) a 2013-ban elhunyt Hársfalvai Mihályné és Horváth György emlékhelyei csatlakoztak.
2010. június 7: Az Ünnepi Könyvhét: a TALálKozások című antológia bemutatója
2013. június 29: Irodalmi Park (a miklósfai parkerdőben megrendezendő felolvasóest)
2013. október Irodalmi kirándulás Keszthelyre. A program során meglátogatjuk Zalaszabarban Tunyogi Csapó Gábor sírját, majd ellátogatunk a hévizi és keszthelyi irodalmi helyekre, a Georgikon könyvtárába, és a Hévíz c. folyóirat szerkesztőségébe.
2013. december: A TALK karácsony. Az irodalmi kör nyílt karácsonyi rendezvénye

 


 

BESZÁMOLÓ
a nagykanizsai TAKÁCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR
2012. évi tevékenységéről
 

A 2012. évi Mérleg beszámoló melléklete


1. Egyesület elődjéről

Egyesületünk elődjét, az ún. írókört közel tíz esztendeje Pék Pál, országosan is ismert nagykanizsai költő alapította. Tette ezt azzal a céllal, hogy Nagykanizsa város- és vonzáskörzetében élő írókat, költőket egységbe tömörítse. Természeten ez nem öncélú döntés volt, hiszen a város lakóinak kultúra, ezen belül irodalom szeretete is igényt támasztott erre.

2. Feladatok, célok meghatározása

Évről-évre egyre fontosabb lett, majd kiemelt feladatként és egyben célként is megfogalmaztuk, hogy Kanizsa város és környéke kulturális értékeit az irodalom nyelvén széleskörűen és hitelesen bemutatjuk. Íly módon az irodalmat kedvelőket egyre több témában megszólítottuk, és ma már rendezvényeink híre mminden érdeklődőhöz megfelelő időben eljut.
E tevékenységünk során egyre szervezettebbé, hatékonyabbá, átláthatóbbá, mi több láthatóvá is váltunk.

3. Szervezeti átalakulás

Az előzőkben megfogalmazott célok és feladatok jó színvonalon való teljesítése érdekében, 2011 végén, az írókör tizenhárom tagja úgy döntött, hogy tevékenységét egyesületi formában folytatja.
Így ma már TALK néven a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár székhelyén kaptunk befogadást, innen szervezzük munkánkat, és ide hívjuk össze havonta a köri-alkalmakat, valamint taggyűléseinket, egyéb rendezvényeinket.
Huszonhat rendes tagunk között diáktól a nyugdíjasig megtalálhatóak hölgyek és urak. Aktív szervezés zajlik a támogató tagok létszámának bővítésére vonatkozóan is.
Szoros kapcsolatot ápolunk a Zalai Írók Egyesületével, ill. a Pannon Tükörrel, valamint a város civil szervezeteivel.

4. Pénzügyi adatok, bevétel-kiadás

Bevétel:

2012-ben, az egyesület induló évében meglehetősen szerény pénzügyi forrás állt rendelkezésünkre, mindösszesen 324 ezer Ft.
Az összeg alapítói és tagi díjakból, valamint a kultúrát, irodalmat kedvelő város közösségének támogatásából származott.

Kiadás:

324 ezer Ft pénzbevételünket a következő célokra fordítottuk:

1. Rendszeresen közösségi alkalmakat, irodalmi esteket, könyvbemutatókat szerveztünk, múzeumot látogattunk, civil rendezvényeken, ünnepségeken vettünk részt 61 ezer Ft

2. Elhunyt költőtársaink emlékét, szellemi hagyatékát gondoztuk: 23 ezer Ft

3. Tagjaink írásaiból tartalmas bemutatkozó antológiát állítottunk össze, amelynek figyelemre méltó kivitelezése a városi Szociális Foglalkoztató Nyomdájának szakszerű munkáját dicséri. Ennek révén az eddiginél közvetlenebb és teljesebb kapcsolat van kialakulóban az írók, a költők, az olvasók,valamint a már meglévő, illetve leendő támogatóink között: 167ezer Ft

4.Talk-honlap tervezése, szerkesztésének megkezdése:
50 ezer Ft
5. Ráfordításként nem érv. Kiadások (átvezetések):
17 ezer Ft
6. Tehetséggondozás fiatal író-költő palánták támogatása
6ezer Ft
7. Irodalmi-költészeti önképzéseket tartottunk tagjaink számára

8. Tagjaink kötet kiadásainak előkészítését a tárgy évben elsősorban szakmai tanácsokkal segítettük, pénzügyi támogatást önkormányzati pályázati forrásból 2013-tól tervezünk.

9. Megkezdtük irodalmi jellegű interaktív performanszok szervezését, amelyeknek konkrét megvalósítása 2013-ra várható.

10. Elindítottuk az évente legalább egy rendes tag-egy támogató-akció tervet, amelynek eredményei elsősorban 2013-tól jelentkeznek.

Szűkös forrásaink takarékos felhasználásának szem előtt tartásával, a minél kisebb költségráfordítás érdekében, az egyesület vezető tisztségviselői a szervezési-irányítási, valamint az ügyviteli-pénzügyi-számviteli feladatokat társadalmi munkában látják el.

Nagykanizsa, 2013-04-30
 BESZÁMOLÓ
a nagykanizsai TAKÁCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR
2011. évi tevékenységéről

 

Kedves Körbéli Társaim!
Irodalmi Körünk 2011. januárjában alkotta meg éves programját. Az abban meghatározottak a következőképpen teljesültek, vagy részben teljesültek:

1. Körünk minden hónap második keddjén tartotta összejövetelét a könyvtárban. Ettől akkor tértünk el, ha más rendezvény miatt nem tartottuk szükségesnek az összejövetelt.

2. Március 1-jén rendhagyó – farsangi - összejövetelt tartottunk. Körünk több tagja az alkalomhoz illően maskarába öltözött. A kellemes délutánon versek és dalok hangzottak el egymás szórakoztatására.

3. Március 8-án nőnapi ünnepségen vett részt a kör 5 hölgytagja a Murakeresztúri Általános Iskolában. A rendezvényt Delyné Csere Andrea és Kovácsné Solymos Gabriella – az iskola pedagógusai -, körünk tagjai szervezték nők számára, saját írásokból; az iskola tanulóinak, valamint tagjaink közül Csicsek Anna, Mátyás Ildikó és Tulok Teréz közreműködésével.

4. Április 11-én Költészet napi irodalmi műsort adtunk a Napfény Rákbeteg Egyesület meghívására. A prózából és versekből összeállított előadáson Dezső Ferenc, Csicsek Anna, Erdős Attila, Fa Ede és Riersch Zoltán vett részt.

5. Április 12-én a Szivárvány Óvoda, Ált.Iskola, Spec.Szakiskola, Egységes Ped.Szakszolgálat meghívására szintén Költészet napi műsoron vettünk részt. Az intézmény diákjait nagy szorgalommal és odaadással készítették fel pedagógusaik. Szívbemarkoló, nagyon megindító volt hallgatni a sérült, különböző fogyatékkal élő tanulók előadását. Körünket Csicsek Anna és Riersch Zoltán képviselte.

6. Április 13-án ugyancsak a Költészet napját ünnepeltük. Ezúttal a Rozgonyi Polgári Kör meghívására a Medgyasszay Házban saját versekből, prózából összeállított irodalmi összeállítást hallhattak tőlünk a résztvevők.

7. Május 5-én Riersch Zoltán 11., Az idő fogságában című verseskötetének ünnepélyes bemutatóján vettünk részt a Honvéd Kaszinóban. Ennek, valamint költőtársunk irodalmi munkásságának szakmai elismerését jelentő Krúdy-díjának apropóján a Zalai Hírlap interjút készített Riersch Zoltánnal.

8. Ugyancsak a Zalai Hírlap tudósít Erdős Attila, Bicsák Erzsébet, Tulok Teréz közös mesekönyve, a Tarka-barka szivárványok című kötet megjelenéséről.

9. Bicsák Erzsébet A csodaváró apóka című meséje bekerült a Corvin Kiadó által meghirdetett Magyar mese pályázat antológiájába.

10. Kósa Pál Néma tanúk című verseskötetével jelent meg a nyáron.

11. Örömmel vettük, hogy tiszteletbeli elnökünknek, Dezső Ferencnek címzetes igazgatói címet adományozott az önkormányzat.

12. A Zalai Hírlapban Erdős Attila, Riersch Zoltán, Németh Judit verseit olvashattuk az elmúlt évben.

13. Augusztus 24-én irodalmi túrát tartottunk, ahol a Csónakázó-tó környéki természet körben járása mellett a természeti metafórákról tartott beszámolót vendégünk Tóth Imre költő.

14. Október 8-án irodalmi kirándulást tettünk Csurgón és Niklán. Csurgón alapos és szakszerű idegenvezetést kaptunk Csokonai Vitéz Mihály hajdani tevékenységéről. Megkoszorúztuk a költő szobrát. Meglátogattuk az iskola gazdag könyvtárát, majd irodalmi és zenei összeállítással adóztunk Csokonai emléke és nagysága előtt. Ezt követően Niklára látogattunk, ahol Berzsenyi Dániel emléke előtt tisztelegtünk. Szintén koszorúztunk, egyrészt a kúria udvarán álló szobornál, másrészt a költő sírjánál.

15. Csicsek Anna, M. Kovács Ildikó és Riersch Zoltán írásai megjelentek a Kláris Antológia ’11 kötetben.

16. Liszói Gyuricza József, alias Fa Ede Lávapatakok című verseskötetének bemutatójára november 16-án került sor a könyvtárban.

17. December 16-án Dezső Ferenc A végtelen felé címmel megjelent verseskötetével ismerkedhettünk meg egy ünnepélyes bemutató kapcsán. A megjelenésről a Zalai Hírlap is tudósított.

18. A Kanizsai Antológia sorban 12. kötete december 21-én lett bemutatva a könyvtárban. Körünk 15 tagjának különböző műfajú írását közli az Antológia. Az ünnepélyes bemutatón többen részt vettünk.

19. Egy korábbi elképzelés szerint Irodalmi Körünk egyesületté történő átalakítása megkezdődött. Az Egyesület létrehozásában nagy segítségünkre voltak a Nagykanizsai Civil Iroda munkatársai. A bírósági bejegyzést követően nekilátunk az Alapszabályban rögzítettek szerint annak a kulturális tevékenységnek, amelyre igényünk van és amit feladatunknak is tekintünk. Ahhoz, hogy minél jobb, igényesebb, a kor követelményeinek is megfelelő irodalmi műveket alkothassunk, nem zárkózunk el a tanulás elől sem. Ennek egyik előfeltétele, hogy olyan előadásokat hallgassunk, amelyek előbbre visznek bennünket. Januárban, az első összejövetelünk alkalmával sort is kerítünk erre: Fa Ede előadását hallgatjuk meg.

20. A Novum Publishing Kft. kiadónál egy nemzetközi antológiában jelent meg Csicsek Anna Die Böschung, pesung, rézsű című meseszerű legendája. Az antológiát Ausztriában, Németországban és Svájcban terjeszti a kiadó.

21. Végezetül a vezetőség nevében megköszönöm mindenki egész évi munkáját, az együtt töltött időket. Reményeink szerint így lesz a jövőben is. Kívánom, hogy minden Körbéli Társunk érezze jól magát a 2012-es esztendőben is, gyarapodjunk élményekben, tudásban, élvezzük saját és társaink irodalmi alkotásait. Ehhez már csak erőt, egészséget, kiegyensúlyozottságot és kellő időt kívánok.

Nagykanizsa, 2012. január 5.