Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Irodalmi emlékhelyek koszorúzása

Az Egyesület szakmai programjai között kiemelkedő jelentőséggel bírt azon irodalmi emlékhelyek látogatása, koszorúzása, melyek szorosan kötődnek Nagykanizsához.

2012

A Nagykanizsai temetőt november 14-én kerestük fel. Pék Pál, Hegyi Attila költők, Halis István író, Tüskés Tibor irodalomtörténész, Harkány László irodalomszervező, tanár,  és Kerecsényi Edit, mint a dél-zalai népköltészet gyűjtője sírhelyét látogattuk meg. Azokon egy-egy koszorút helyeztünk el, és mécses gyújtásával emlékeztünk a kanizsai irodalmi élet jeles képviselőire. Kardos Ferenc méltó módon, az elhunytak egy-egy ránk maradt alkotásának elmondásával, bemutatásával, illetve irodalmi tevékenységének felidézésével emlékezett rájuk. A síroknál az irodalmi kör tagjai részéről elhangzottak esetleges személyes kapcsolatukra, kötődésükre utaló történetek, anekdoták.
Megemléketrünk elhunyt Tunyogi Csapó Gábor, Tóth Antal és Lukács Zoltán költőtársainkról.
November 17-én részt vettünk és koszorúztunk Rózsás János temetésén.
A nagykanizsai temetőn kívül, ahogyan terveinkben is szerepelt: az irodalmi kiránduláson Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, József Attila emlékhelyén koszorúztunk.


2012. december 20-án Nagykanizsán, a Deák téri Nagy Gáspár emléktábla koszorúzását követően a Batthyány Gimnáziumban a gimnázium és a piarista gimnázium részvételével Virág Benedekről emlékeztünk meg, itt Kardos Ferenc előadást is tartott Virág Benedekről és koráról. Híradás a városi TV-ben.